Sunday, February 6, 2011

मुळ्याचे पराठे

मुळा खिसुन पाणि पिळुन घ्यावा


धणे जीरे पावडर करुन घ्यावी
जराशा तेलावर हळद,मोहरी घालुन फोडणि करुन त्यात हा मुळा घालावा.
एक वाफ आली की धणे जीरे पावडर, तिखट्/वाटलेली मिर्ची,,कोथिंबिर मिठ,थोडीशी साखर घालुन चान्गल मिक्स करावे
नंतर त्यात अंदाजानी डाळीचे पिठ घालावे..फार कोरडे कींवा फार पातळ होऊ देऊ नये..... साधारण पराठ्यात भरता येईल असे सारण असावे...
नन्तर ईतर कोणत्याही पराठ्यासारखा भरुन पराठा करावा
हे सारण गार झाल्यावरच पराठे करायला घ्यावेत

 

No comments:

Post a Comment