Saturday, February 5, 2011

मुगाचे कढण

साहीत्य :


मुगाची डाळ २५०ग्रम, एका नारळाचे दुध, गुळ, वेलचीपुड

कृती :
प्रथम मुगाची डाळ कध इत थोडीशी लालसर होइपर्यंत भाजुन घ्यावी. नंतर ती धुवुन घ्यावी ( कधी कधी डाळीला पावडर लावलेली असते म्हणुन ) . नंतर डाळीत अंदाजे एक कप पाणी घालुन ती शिजवुन घ्यावी. डाळ शिजल्यावर नारळाच्या दुधात गुळ घालुन ते मिश्रण त्यात ओतावे. उकळी आणुन ते व्यवस्थीत शिजवावे. नन्तर वेलची पुड घालावी

 

No comments:

Post a Comment