Sunday, February 6, 2011

खजुराच्या पोळ्या

khajurachya biya kadhun takun, khajur mixer madhun barik karun ghyavet.nanter gulachya polit bharto tase te saran polichya golyaat bharun polya latavyaat.gulanchya polyasarkhyach parantu kami god lagtaat.ruchkar laagtaat,naisargik padarth vaprle aslyane prakrutis uttam.

 

No comments:

Post a Comment