Saturday, February 5, 2011

shiplyache bhaji

sahitya:- shimple have titke, ale-lasun paste,halad, thikhat, dane powder,
mith 

kruti:-pratham shimple safe karun ghyave mug tyat ale lasun paste havi titke takave
thikhat mith dane powder halad ghalvi praman avdi prmane.(shimple saf
kartana je pani sutate te tkun dyve kiva kashattari vaparave)
bhajiche pitha bhijavun tyat shimple budaun talave. garm garm chhan lagtat

No comments:

Post a Comment