Tuesday, February 8, 2011

मसाला भाकरी

साहित्य - भाकरीचे पीठ, हिरवी मिरची, आलं- लसूण पेस्ट, कोथिंबीर व मीठ.

कृती - भाकरीचे पीठ घेऊन त्यात हिरवी मिरची- आलं- लसूण पेस्ट व मीठ, कोथिंबीर हे सर्व घालून एकत्र भाकरी करताना मळून घेतो असे मळून घ्यावे व नंतर नेहमीप्रमाणे भाकरी करावी. लहान मुले भाकरी खाण्याचा कंटाळा करतात; पण उन्हाळ्यात ज्वारी थंड असते. अशी भाकरी केल्यास मुले आनंदाने खातात. भाकरीबरोबर लोणी किंवा तूप घेऊन खावे.

No comments:

Post a Comment