Saturday, February 5, 2011

सांबर

Sahitya: Turdal, Bhajya(jya havya asatil tya), Phodaniche sahitya. Chinchecha Kol


Kukar madye sadharan ek mothi vati tur dal shijavun ghene. Ekikade Limba evadi chinch garam panyat bhijavun thevane (nidan aardha tas tatri). 1 midium kanda barik chirun ghene. You can add any veg. that you want. Like ghevada, vange, bhopla, batata ect. South Indian lok lal mula dekhil ghaltat. Kinwa jar lahan goti kande milalyas te pan ghaltat.
Telavar nehamichi phodani (mohari, jeere, hing, halad kadipala ect) karun kanda paratun ghene. tyat bhajya takun paratne. Chinchecha kol va kuthalahi sambar masala va agadi thode pani ghalun tyat bhajya shijavun ghene. Mag turdal va have tevhade pani ghalun changlya ukalya aanane.Mitha ghalane.
Kahi lok varun phodani detat. Pan aadhich phodani dilyas parat phodanicha tras vachto va bhajya chaglya shijatat.
Kahi lok thode dhane, Methya, lal mirchi, harabara dal, suke khobare bhajun gheun barik karun ukali aalyar tyat ghaltat.

 

No comments:

Post a Comment