Saturday, February 5, 2011

सोलकढी

Panyat kokam(7-8)thodavel bhijat ghalavit.


(kokam june asatil tar kami chaltil).
1/2 of Ardhi naralachi vati khobare kisun ghyve(kinva
saral supermarket madhun GOYA che frozen ole
khobare aanave-you get same test to kadi).
2-3 garlic pods,1-2 green chillies.
Khobare,Garlic,Green Chillies mixer madhe vatun
tyacha pilun ras kadhat rahava aani ha ras
kokam jya bhandyt aahet tyat pilava.Ras pilatana
khobare kadit padu naye mhanun ras galanyatun
pilava.Ashaprakare 2-3 vela pani ghalun ras
kadhava.Nantar chavipurate mith ghalave.
Phodni- varun kadhila Kadipatta va mohari chi
phodni dyavi.
( Hi SOLKADI pachanas va chavis ekdam uttam.
Chicken va Mutton khalyavar jarur pyavi.)
Nusata Kadi-Bhat pan changala lagato.

 

No comments:

Post a Comment